Impressum


Viktoriya Gorodetska

Dornblüthstraße 7

01277 Dresden

Telefon (Festnetz): 0351 3122127

Telefon (Handy): 0174 7794436

E-Mail: viktoriya.gorodetska@yahoo.de

Inhaltlich Verantwortliche: Viktoriya Gorodetska (Anschrift siehe oben)